ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ


               κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τῆς ἐνορίας μας θὰ ἀρχίσει τὴν Τετάρτη,19 Ὀκτωβρίου 2016 καὶ ὥρα 4 μ.μ. μὲ τὸν καθιερωμένο Ἁγιασμό.
          Ὁ κύκλος θὰ γίνεται κάθε Τετάρτη καὶ ὥρα 4-5 μ.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ θὰ περιλαμβάνει Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀνάπτυξη θεμάτων ἀπὸ τὴν A΄ Πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολή.