ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣΠΛΕΞΙΜΟ ΣΤΑΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 2015

ΠΛΕΞΙΜΟ ΣΤΑΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 2014


ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΡΟΔΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) 2014